پیشگیری از وبا

شناسایی نشانه های مبتلا شدن به وبا !

d33241ff52ff139589316e3e5e043024 شناسایی نشانه های مبتلا شدن به وبا !

با توجه به گسترش وبا در کشور بهتر است که همه ی ما اطلاعاتی مختصر از این بیماری مهلک داشته باشیم تا در صورت ابتلا یا برخورد با فردی که مبتلا شده به سرعت متوجه شده و اقدامات لازم را انجام دهیم…

ادامه مطلب شناسایی نشانه های مبتلا شدن به وبا !