پیامک های اخلاقی

مجموعه پیامک های اخلاقی

مجموعه اسمس ها یا پیامک های اخلاقی

72187133420012210193442421031709914617781141 مجموعه پیامک های اخلاقی

 زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه،واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی.آلبرت انیشتین

جرج آلن: اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلب ها معمولاً با کلماتی که ناگفته می مانند، می شکنند

 میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد و اسم آن قول است. توماس براس

 همه دوست دارند به بهشت بروند، اما کسی دوست ندارد بمیرد. بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد.

 بقیه پیامک ها یا اس ام اس ها را در ادامه ببینید

ادامه مطلب مجموعه پیامک های اخلاقی